Welkom op de website van Peaceposters!

De kans is groot dat je hier terecht gekomen bent omdat je een van onze posters hebt zien hangen. Misschien was je nieuwsgierig waar hij vandaan kwam?

Wij zijn het project ‘Peaceposters’ begonnen met het verlangen een frisse bries van inspiratie door de straten van Amsterdam te laten waaien.
De meeste reclameposters die je op straat ziet, benaderen de voorbijganger als consument, als potentiƫle klant. Reclame wil je iets laten kopen, hoopt je aandacht vast te houden en een verlangen op te wekken. Zij benadert je meestal uit eigenbelang.
Maar in feite is er niets nodig om gelukkig te zijn. Hoe minder we verlangen, des te blijer we zijn.

De oevers van de rivier de Ganges in India brachten grote inspiratie. Daar waren de muren beschreven met heilige teksten. Het was geen commerciĆ«le reclame. De teksten langs de Ganges gingen over innerlijke vrede, wijsheid, het Eeuwige, het Goddelijke… Je voelde je opeens gewaardeerd als een geestelijk wezen. Niet als een mogelijke koper, niet materieel gericht op ‘zoveel mogelijk’ of ‘zo goedkoop mogelijk’.

Wijze woorden
Wij geloven dat blijvend geluk van binnenuit komt. Dat het niet ligt in het kopen van allerlei producten of verre reizen. Veel van de citaten die op onze posters staan, gaan daarover. Wijze mensen als Rumi, de Dalai Lama en Moeder Teresa hebben hierover prachtige dingen gezegd in simpele woorden. Wanneer we van binnen de juiste houding aannemen, ophouden met oordelen en vechten, verdwijnt de stress van het bestaan grotendeels.

We hopen natuurlijk dat de ‘Peaceposters’ mensen zullen blij maken, verwonderen, inspireren. Dat ze je misschien uitnodigen om eens diep adem te halen, rustig aan te doen of te glimlachen. Peaceposters willen je juist laten beseffen dat je niets nodig hebt, dat je tevreden kunt zijn in ieder moment.
Wij verwachten niets, willen niets terug en hoeven niets te verdienen.

Veel plezier ermee!

REACTIES
We ontvangen uiteraard graag je reactie; altijd leuk om te horen wat de posters hebben opgeroepen.
Ook als je een goede tekst weet voor een eventuele nieuwe reeks posters, laat maar horen!
Let op: door te reageren, geef je Peaceposters toestemming om je reactie op de website te publiceren en/of een eventuele tekst te gebruiken. Wij willen de leukste reacties graag delen met iedereen. Mocht je dit niet willen, kun je dat zelf expliciet in je bericht aangeven.

FOTOGALERIJ
Beelden van Peaceposters op straat.

GOFUNDME – Sponsor de Peaceposters
We hopen ons Peaceposter-project voort te kunnen zetten en uit te breiden, naar andere locaties en met nieuwe thema’s!
Wil je ons steunen? Meer informatie hier.

…………………………………………….

ENGLISH

Welcome to the Peaceposters website!

Chances are you arrived here after spotting one of our posters in town. You may have been curious where it came from.

We started the project ‘Peaceposters’ longing to bring a fresh breeze of inspiration blowing through the streets of Amsterdam.
Most advertisement posters in town will approach the passers-by as consumers, potential customers. Ads want to sell you something, catch your attention and create a desire, a sense of lacking. They aim at you from a standpoint of self-interest.
But in fact, we don’t need things to be happy. The less we desire, the happier we can be.

The banks of the Ganges river in India were a source of inspiration. There, sacred texts were written across the walls. No commercial advertising. These painted words along the Ganges talked of inner peace, wisdo, the Eternal, the Divine… Suddenly, one felt appreciated as a spiritual being. Not as a possible buyer, not interested in ’the cheapest…’

Words of wisdom
We believe that true happiness comes from within. That is it’s not depending on what you possess or where you can travel. Many of the quotes on our posters are pointing this out. Wise beings like Rumi, the Dalai Lama and Mother Teresa have spoken about this in simple words. When we take the right attitude inside ourselves, dropping judgments and expectations, the stress of existence starts to dissolve.

Of course we hope that the ‘peaceposters’ will make people smile; will surprise and inspire you. That they may invite you to take a deep breath, slow down and be grateful. Peaceposters would like to make you realise you don’t need anything really; that you could be content every moment.
But we don’t expect anything from anyone and don’t need anything in return.

Please enjoy!